Podaci o blokiranim pravnim licima i preduzetnicima


Pregled pravnih lica i preduzetnika čiji su računi u blokadi 


U skladu sa Zakonom o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 62/13 i 6/14) obaveza je Centralne banke Crne Gore da objavljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade računa.


Nazivi pravnih lica i preduzetnika preuzeti su iz Centralnog registra privrednih subjekata.


Navedene podatke Centralna banka objavljuje jednom mjesečno, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu.


Ove podatke Centralna banka objavljuje na svojoj internet stranici prvog radnog dana po isteku mjeseca, po azbučnom redu naziva pravnih lica i preduzetnika.


Matični brojevi za preduzetnike se ne objavljuju iz razloga što se u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke, transakcioni računi preduzetnika vode po JMB-u građana, a objavljivanje JMB-a građana nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. list Crne Gore“, br. 79/08, 70/09 i 44/12).


Dokument sa podacima sa stanjem na dan 30.04.2020. g. možete preuzeti u PDF i EXCEL formatu.


Napomena:


Tokom rada na pripremi spiska blokiranih pravnih lica i preduzetnika prema navedenim kriterijumima identifikovana su pravna lica i preduzetnici koji se, kao izvršni dužnici, nalaze u evidenciji Centralne banke Crne Gore, ali se isti ne nalaze u evidenciji Centralnog registra privrednih subjekata.


Dokument sa ovim podacima sa stanjem na dan 30.04.2020. g. možete preuzeti u PDF i EXCEL formatu. 


 

Arhiva 


stanje na dan
spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a
spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a
31.03.2020.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
29.02.2020.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.01.2020.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.12.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
30.11.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.10.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
30.09.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.08.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.07.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
30.06.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.05.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
30.04.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.03.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
28.02.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.01.2019.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.12.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
30.11.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.10.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
30.09.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.08.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.07.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
30.06.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.05.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
30.04.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.03.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
28.02.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.01.2018.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.12.2017.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.11.2017.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.10.2017.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
30.09.2017.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.08.2017.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.07.2017.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
30.06.2017.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.05.2017.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
30.04.2017.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.03.2017.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
28.02.2017.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.01.2017.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.12.2016.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
30.11.2016.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.10.2016.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
30.09.2016.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.08.2016.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.07.2016.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
30.06.2016.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.05.2016.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
30.04.2016.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
31.03.2016.
PDF
EXCEL
PDF
EXCEL
29.02.2016.
PDF
EXCEL 
PDF
EXCEL
31.01.2016.
Preuzmi
Preuzmi
31.12.2015.
Preuzmi
Preuzmi
30.11.2015.
Preuzmi
Preuzmi
31.10.2015.
Preuzmi
Preuzmi
30.09.2015.
Preuzmi
Preuzmi
31.08.2015.
Preuzmi
Preuzmi
31.07.2015.
Preuzmi
Preuzmi
30.06.2015.
Preuzmi
Preuzmi
31.05.2015.
Preuzmi
Preuzmi
30.04.2015.
Preuzmi
Preuzmi
31.03.2015.
Preuzmi
Preuzmi
28.02.2015.
Preuzmi
Preuzmi
31.01.2015.
Preuzmi
Preuzmi
31.12.2014.
Preuzmi
Preuzmi
30.11.2014.
Preuzmi
Preuzmi
31.10.2014.
Preuzmi
Preuzmi
30.09.2014.
Preuzmi
Preuzmi
31.08.2014.
Preuzmi
Preuzmi
31.07.2014.
Preuzmi
Preuzmi
30.06.2014.
Preuzmi
Preuzmi
31.05.2014.
Preuzmi
Preuzmi
30.04.2014.
Preuzmi
Preuzmi
31.03.2014.
Preuzmi
Preuzmi
28.02.2014.
Preuzmi
Preuzmi
31.01.2014.
Preuzmi
Preuzmi
31.12.2013.
Preuzmi
Preuzmi
30.11.2013.
Preuzmi
Preuzmi
31.10.2013.
Preuzmi
Preuzmi
30.09.2013.
Preuzmi
Preuzmi
31.08.2013.
Preuzmi
Preuzmi
31.07.2013.
Preuzmi
Preuzmi
30.06.2013.
Preuzmi
Preuzmi
31.05.2013.
Preuzmi
Preuzmi
30.04.2013.
Preuzmi
Preuzmi
31.03.2013.
Preuzmi
Preuzmi
28.02.2013.
Preuzmi
Preuzmi
31.01.2013.
Preuzmi
Preuzmi
31.12.2012.
Preuzmi
Preuzmi
30.11.2012.
Preuzmi
Preuzmi
31.10.2012.
Preuzmi
Preuzmi
30.09.2012.
Preuzmi
Preuzmi
31.08.2012.
Preuzmi
Preuzmi
31.07.2012.
Preuzmi
Preuzmi
30.06.2012.
Preuzmi
Preuzmi