Podaci o blokiranim pravnim licima i preduzetnicima


Pregled pravnih lica i preduzetnika čiji su računi u blokadi 


U skladu sa Zakonom o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 62/13 i 6/14) obaveza je Centralne banke Crne Gore da objavljuje podatke u vezi sa postupkom prinudne naplate i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade računa.


Nazivi pravnih lica i preduzetnika preuzeti su iz Centralnog registra privrednih subjekata.


Navedene podatke Centralna banka objavljuje jednom mjesečno, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu.


Ove podatke Centralna banka objavljuje na svojoj internet stranici prvog radnog dana po isteku mjeseca, po azbučnom redu naziva pravnih lica i preduzetnika.


Matični brojevi za preduzetnike se ne objavljuju iz razloga što se u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke, transakcioni računi preduzetnika vode po JMB-u građana, a objavljivanje JMB-a građana nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. list Crne Gore“, br. 79/08, 70/09 i 44/12).


Dokument sa podacima sa stanjem na dan 30.06.2024. g. možete preuzeti u PDF i EXCEL formatu.


Napomena:


Tokom rada na pripremi spiska blokiranih pravnih lica i preduzetnika prema navedenim kriterijumima identifikovana su pravna lica i preduzetnici koji se, kao izvršni dužnici, nalaze u evidenciji Centralne banke Crne Gore, ali se isti ne nalaze u evidenciji Centralnog registra privrednih subjekata.


Dokument sa ovim podacima sa stanjem na dan 30.06.2024. g. možete preuzeti u PDF i EXCEL formatu. 


 

Arhiva 


stanje na dan
spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a
spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se ne nalaze u evidenciji CRPS-a
31.05.2024.
30.04.2024.
31.03.2024.
29.02.2024.
31.01.2024.
31.12.2023.
30.11.2023.
31.10.2023.
30.09.2023.
31.08.2023.
31.07.2023.
30.06.2023.
31.05.2023.
30.04.2023.
31.03.2023.
28.02.2023.
31.01.2023.
31.12.2022.
30.11.2022.
31.10.2022.
30.09.2022.
31.08.2022.
31.07.2022.
30.06.2022.
31.05.2022.
30.04.2022.
31.03.2022.
28.02.2022.
31.01.2022.
31.12.2021.
30.11.2021.
31.10.2021.
30.09.2021.
31.08.2021.
31.07.2021.
30.06.2021.
31.05.2021.
30.04.2021.
31.03.2021.
28.02.2021.
31.01.2021.
31.12.2020.
30.11.2020.
31.10.2020.
30.09.2020.
31.08.2020.
31.07.2020.
30.06.2020.
31.05.2020.
30.04.2020.
31.03.2020.
29.02.2020.
31.01.2020.
31.12.2019.
30.11.2019.
31.10.2019.
30.09.2019.
31.08.2019.
31.07.2019.
30.06.2019.
31.05.2019.
30.04.2019.
31.03.2019.
28.02.2019.
31.01.2019.
31.12.2018.
30.11.2018.
31.10.2018.
30.09.2018.
31.08.2018.
31.07.2018.
30.06.2018.
31.05.2018.
30.04.2018.
31.03.2018.
28.02.2018.
31.01.2018.
31.12.2017.
31.11.2017.
31.10.2017.
30.09.2017.
31.08.2017.
31.07.2017.
30.06.2017.
31.05.2017.
30.04.2017.
31.03.2017.
28.02.2017.
31.01.2017.
31.12.2016.
30.11.2016.
31.10.2016.
30.09.2016.
31.08.2016.
31.07.2016.
30.06.2016.
31.05.2016.
30.04.2016.
31.03.2016.
29.02.2016.
31.01.2016.
31.12.2015.
30.11.2015.
31.10.2015.
30.09.2015.
31.08.2015.
31.07.2015.
30.06.2015.
31.05.2015.
30.04.2015.
31.03.2015.
28.02.2015.
31.01.2015.
31.12.2014.
30.11.2014.
31.10.2014.
30.09.2014.
31.08.2014.
31.07.2014.
30.06.2014.
31.05.2014.
30.04.2014.
31.03.2014.
28.02.2014.
31.01.2014.
31.12.2013.
30.11.2013.
31.10.2013.
30.09.2013.
31.08.2013.
31.07.2013.
30.06.2013.
31.05.2013.
30.04.2013.
31.03.2013.
28.02.2013.
31.01.2013.
31.12.2012.
30.11.2012.
31.10.2012.
30.09.2012.
31.08.2012.
31.07.2012.
30.06.2012.