Platni promet


Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o obimu i vrijednosti realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).


NAPOMENA: Do 31. 12. 2017. godine, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 64/12, 83/17, 24/18, 39/18 i 37/19).


Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17 i 107/20), podaci o platnom prometu prikupljaće se na mjesečnom nivou.


Pokazatelji realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu  -  Ažurirano 20. 06. 2024. g.


Pokazatelji nacionalnog platnog prometa do 31. 12. 2017 - Arhiva