Kontakti


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Bulevar sv. Petra Cetinjskog br. 6
81000 Podgorica

radno vrijeme od 08:00 do 16:00 h


INFO CENTAR/ODNOSI SA JAVNOŠĆU

telefon: 020/665-349

e-mail: info@cbcg.me


SLUŽBA ZA ZAŠTITU PRAVA KLIJENATA KREDITNIH INSTITUCIJA I KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA

telefon: 020/230-862, 020/664-549

e-mail: zastita.potrosaca@cbcg.me


ODJELJENJE ZA PRINUDNU NAPLATU

telefon: 020/480-298, 020/480-288

e-mail: prinudna.naplata@cbcg.me


PLATNI BILANS

telefon: 020/480-280 

e-mail: platni.bilans@cbcg.me


ARHIVA

telefon: 020/403-100, 020/403-105 

e-mail: arhiva@cbcg.me


KREDITNI REGISTAR 

telefon: 020/403-159, 020/403-261

e-mail: kreditni.registar@cbcg.me


ZAMJENA OŠTEĆENOG NOVCA 

telefon: 020/480-304 

e-mail: info@cbcg.me


SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA 

telefon: 020/403-256 

e-mail: pristup.informacijama@cbcg.me


MUZEJ NOVCA

telefon: 041/233-570 

e-mail: muzej.novca@cbcg.me


PRODAJA PRIGODNOG I JUBILARNOG KOVANOG NOVCA

telefon: 020/480-265

e-mail: info@cbcg.me