Centar za makroekonomska i finansijska istraživanja i prognoze


Prepoznajući potrebu naučnoistraživačkog razvoja i sprovođenja analiza iz oblasti makroekonomije i finansija, kao i njihov značaj za uspješno izvršavanje brojnih funkcija Centralne banke, u septembru 2020. godine formiran je Centar za makroekonomska i finansijska istraživanja i prognoze (u daljem tekstu: Centar).


Misija Centra je jačanje naučnoistraživačke funkcije unutar Centralne banke, čiji je osnovni cilj obezbjeđenje teorijske i empirijske osnove za kreiranje politika i donošenje kvalitetnih odluka, iz nadležnosti Centralne banke, od uticaja na bankarski sistem i crnogorsku ekonomiju u cjelini. 


Osnovna svrha Centra je primjena akademske ekspertize na polju makroekonomije i finansija, uz kontinuirani razvoj i unapređenje kvaliteta dobijenih rezultata. Određeni stručni i akademski nivo sprovedenih istraživanja, te pragmatična orijentacija istraživačkih projekata, pomažu Centralnoj banci da što aktivnije učestvuje u kreiranju politika, strategija i drugih aktivnosti djelovanja. Istraživanja su, takođe, važan input za ekonomske prognoze i procjene finansijske stabilnosti koje proizvodi Centar.


Istraživanjem su obuhvaćene teme koje su važne u kontekstu opšte ekonomske politike, monetarne politike i politike stabilnosti finansijskog sistema, razvoj makroekonomskih modela i modela za praćenje rizika u bankarskom sektoru i klimatske promjene.


Osnivanjem Centra Centralna banka se razvija i afirmiše u ulozi samostalnog proizvođača istraživanja/publikacija.