Statistika emitovanih državnih zapisa


U skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 40/10, 6/13, 70/17, 125/23), Centralna banka djeluje kao fiskalni agent Crne Gore. U ovom svojstvu, Centralna banka Crne Gore organizuje aukcije državnih zapisa sa rokom dospijeća od 28, 56, 91, 182 i 273 dana. Ona objavljuje podatke o iznosu emisije i prodatih zapisa, tražnje za državnim zapisima i postignutoj prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi.


Ažurirano: 20. 06. 2024. g.