Obavezna rezerva


Centralna banka Crne Gore propisuje obavezu banaka da, shodno članu 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list CG“ br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a na osnovu odredaba Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ br. 88/17, 43/20) obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu primjenom stope od 5,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 4,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine. Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 5,5%. Osnovicu za obračun obavezne rezerve, počev od januara 2018. godine čine depoziti po viđenju i oročeni depoziti, osim depozita centralnih banaka.


Banke obračunavaju osnovicu u obračunskom periodu koji označava mjesečni period, od prvog do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu, a izdvajanje, odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve izvršavaju treće srijede u mjesecu na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku. Period održavanja označava mjesečni period počev od treće srijede u mjesecu do dana koji prethodi trećoj srijedi sljedećeg mjeseca (vidi Kalendar obavezne rezerve).


Na 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća bankama mjesečno, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec, naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.


Banke mogu da koriste beskamatno do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.


Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i nepravilno obračunate ili neblagovremeno izdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.


Više informacija potrebnih o ovom instrumentu možete pogledati ovdje.Mjesečni podaci


Obračunata i izdvojena obavezna rezerva banaka kod Centralne banke na dan 31. januar 2021. godine iznosi 180,5 miliona eura, od čega je na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno 51,7% i na računima Centralne banke u inostranstvu 48,3%.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u decembru mjesecu 2020. godine, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve iznosi 3.320,3 miliona eura. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 71,4%, a na oročene depozite 28,6%.


u mil. eura  

obračunski period

osnovica za obaveznu rezervu

ukupni depoziti

depoziti po viđenju

oročeni depoziti

01.11 - 30.11.2019.
2.506,74
997,30
3.504,04
01.12 - 31.12.2019.
2.524,35
981,83
3.506,18
01.01 - 31.01.2020.
2.463,52
983,06
3.446,58
01.02 - 29.02.2020.
2.469,28
984,60
3.453,88
01.03 - 31.03.2020.
2.408,80
981,17
3.389,97
01.04 - 30.04.2020.
2.327,45
977,69
3.305,14
01.05 - 31.05.2020.
2.334,59
973,56
3.308,15
01.06 - 30.06.2020.
2.304,08
989,92
3.294,00
01.07 - 31.07.2020.
2.276,74
995,62
3.272,36
01.08 - 31.08.2020.
2.292,24
993,37
3.285,61
01.09 - 30.09.2020.
2.292,03
984,13
3.276,16
01.10 - 31.10.2020.
2.298,62
973,79
3.272,41
01.11 - 30.11.2020.
2.334,27
969,09
3.303,36
01.12 - 31.12.2020.
2.371,72
948,57
3.320,29


u mil. eura  

period održavanja
OR na računima banaka
u zemlji
OR banaka na računima CB
u inostranstvu
ukupno obračunata i izdvojena OR
18.12 - 14.01.2020.
153,82
106,31
260,13
15.01 - 18.02.2020.
153,94
106,31
260,25
19.02 - 17.03.2020.
149,43
106,31
255,73
18.03 - 14.04.2020.
150,12
106,31
256,43
15.04 - 19.05.2020.
145,36
106,31
251,67
20.05 - 16.06.2020.
92,13
87,18
179,31
17.06 - 14.07.2020.
92,34
87,18
179,52
15.07 - 18.08.2020.
91,57
87,18
178,75
19.08 - 15.09.2020.
90,54
87,18
177,72
16.09 - 20.10.2020.
91,34
87,18
178,52
21.10 - 17.11.2020.
90,94
87,18
178,12
18.11 - 15.12.2020.
90,76
87,18
177,94
16.12 - 19.01.2021.
92,26
87,18
179,44
20.01 - 16.02.2021.
93,27
87,18
180,45