Obavezna rezerva


Centralna banka Crne Gore propisuje obavezu kreditnim institucijama da, shodno članu 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list CG“ br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a na osnovu odredaba Odluke o obaveznoj rezervi kreditnih institucija kod Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ br. 19/22) obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu primjenom stope od 5,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do 365 dana, odnosno do 366 dana i stope od 4,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko 365 dana, odnosno preko 366 dana. Na depozite ugovorene sa ročnošću preko 365 dana, odnosno preko 366 dana koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od 365 dana, odnosno 366 dana primjenjuje se stopa od 5,5%. Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti po viđenju i oročeni depoziti, osim depozita centralnih banaka.


Kreditne institucije obračunavaju osnovicu u obračunskom periodu koji označava mjesečni period, od prvog do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu, a izdvajanje, odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve izvršavaju treće srijede u mjesecu na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku. Period održavanja označava mjesečni period počev od treće srijede u mjesecu do dana koji prethodi trećoj srijedi sljedećeg mjeseca (vidi Kalendar obavezne rezerve).


Na 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća kreditnim institucijama mjesečno, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec, naknadu obračunatu po stopi od €STR (eurska kratkoročna kamatna stopa) umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Kreditne institucije mogu da koriste beskamatno do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i nepravilno obračunate ili neblagovremeno izdvojene obavezne rezerve, kreditna institucija plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.


Više informacija potrebnih o ovom instrumentu možete pogledati ovdje.Mjesečni podaci


Obračunata i izdvojena obavezna rezerva kreditnih institucija kod Centralne banke na dan 31. decembar 2022. godine iznosi 263,07 milion eura, od čega je na računima obavezne rezerve kreditnih institucija u zemlji izdvojeno 68,32% i na računima Centralne banke u inostranstvu 31,68%.

Prosječno stanje ukupnih depozita kreditnih institucija u novembru mjesecu 2022. godine, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve iznosi 4.818,98 miliona eura. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 82,57%, a na oročene depozite 17,43%.


u mil. eura  

obračunski period

osnovica za obaveznu rezervu

ukupni depoziti

depoziti po viđenju

oročeni depoziti

01.12 – 31.12.2021.
3.102,12
929,94
4.032,06
01.01 – 31.01.2022.
3.082,58
934,62
4.017,20
01.02 – 28.02.2022.
3.119,57
940,65
4.060,22
01.03 – 31.03.2022.
3.195,45
922,22
4.117,66
01.04 – 30.04.2022.
3.220,42
913,39
4.133,81
01.05 – 31.05.2022.
3.283,43
902,65
4.186,08
01.06 – 30.06.2022.
3.319,57
896,00
4.215,57
01.07 – 31.07.2022.
3.441,53
881,46
4.322,99
01.08 – 31.08.2022.
3.683,89
864,66
4.548,55
01.09 – 30.09.2022.
3.840,98
869,82
4.710,80
01.10 – 31.10.2022.
3.912,15
868,55
4.780,70
01.11 – 30.11.2022.
3.978,81
840,17
4.818,98


u mil. eura  

period održavanja
OR na računima
u zemlji
OR na računima CB
u inostranstvu
ukupno obračunata i izdvojena OR
15.12 – 18.01.2022.
133,73
83,33
217,06
19.01 – 15.02.2022.
136,59
83,33
219,92
16.02 – 15.03.2022.
135,67
83,33
219,00
16.03 – 19.04.2022.
137,94
83,33
221,27
20.04 – 17.05.2022.
141,14
83,33
224,47
18.05 – 14.06.2022.
142,11
83,33
225,44
15.06 – 19.07.2022.
145,03
83,33
228,36
20.07 – 16.08.2022.
146,69
83,33
230,02
17.08 – 20.09.2022.
152,63
83,33
235,96
21.09 – 18.10.2022.
165,11
83,33
248,44
19.10 – 15.11.2022.
174,42
83,33
257,37
16.11 – 20.12.2022.
177,63
83,33
260,97
21.12 – 17.01.2023.
179,74
83,33
263,07