Makroprudencijalne mjere


Centralna banka Crne Gore donosi makroprudencijalne mjere kao dio aktivnosti koje sprovodi u cilju očuvanja finansijske stabilnosti, a kojima targetira prevenciju ili ublažavanje pojedinih sistemskih rizika.


Prije svega, CBCG koristi kapitalne bafere, kao zaštitne slojeve kapitala. Kapitalni baferi uvedeni su Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20, 8/21), kojim su u crnogorski regulatorni sistem transponovane odredbe paketa CRD IV (Regulativa 575/2013 i Direktiva 2013/36/EU), a kojima je Bazel III implementiran u EU. Zakon o kreditnim institucijama je u primjeni od 1. januara 2022. godine, a baferi su regulisani u dijelu „V. Zahtjevi za kapitalom“, segment „2. Baferi kapitala“. U pitanju su četiri kapitalna bafera: bafer za očuvanje kapitala, kontraciklični bafer kapitala, bafer za strukturni sistemski rizik i bafer za ostale sistemski važne kreditne institucije.


Pored kapitalnih bafera u primjeni je Odluka o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima („Sl. list Crne Gore“ br. 138/21 i 144/22). Ovim mjerama CBCG nastoji da spriječi akumulaciju rizika u segmentu kredita fizičkih lica koji nijesu adekvatno kolateralizovani, a koji su u posljednjih nekoliko godina ostvarili snažnu ekspanziju.


Takođe, u primjeni je Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem („Sl. list Crne Gore“ br. 135/22). Ove mjere nemaju karakter makroprudencijalnih mjera u striktnom smislu riječi (osim možda pojedini segmenti), ali su uvedene u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.


U skladu sa svojim Okvirom za vođenje makroprudencijalne politike CBCG može djelovati i drugim raspoloživim makroprudencijalnim mjerama. Dodatno, mimo makroprudencijalnih mjera u striktnom smislu riječi, CBCG može djelovati i drugim mjerama za očuvanje finanansijske stabilnosti, kao što je bila praksa prije donošenja Zakona o kreditnim institucijama, i kao što i dalje čini.