Politika Centralne banke u oblasti zaštite potrošača


CBCG sprovodi politiku zaštite potrošača kontinuiranim usklađivanjem regulatornog okvira sa relevantnim propisima EU i preduzimanjem aktivnosti sa ciljem unapređenja prava potrošača - klijenata kreditnih institucija (banka) i korisnika finansijskih usluga (mikrokreditnih finansijskih institucija i davaoca finansijskog lizinga). 


U okviru redovnih aktivnosti zaštite prava potrošača, CBCG razmatra sve dostavljene prigovore potrošača - klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga i postupa po njima u skladu sa svojim ovlašćenjima. CBCG takođe ocjenjuje usklađenost poslovanja kreditora kojima je izdala dozvolu za rad sa propisima kojima se uređuje potrošačko kreditiranje, kroz postupke posrednih i neposrednih kontrola. 


Dodatno, CBCG promoviše finansijsku edukaciju, odnosno jačanje finansijske pismenosti, koja je preduslov za odgovorno upravljanje novcem. 


Realizacijom prethodno navedenih aktivnosti, Centralna banka doprinosi stabilnosti i efikasnosti finansijskog Sistema.