Eurozona


oficijelni članovi eurozone
zemlje koje nisu članice EU i eurozone, a koriste euro:
  Austrija
  Crna Gora
  Belgija
  Monako
  Kipar
  San Marino
  Estonija
  Vatikan
  Finska
  Andora
  Francuska
  Kosovo
  Njemačka

  Grčka

  Irska

  Italija

  Letonija

  Litvanija

  Luksemburg

  Malta

  Holandija

  Hrvatska

  Portugalija

  Slovačka

  Slovenija

  Španija


Otkup novčanica i kovanog novca DEM vrši samo Centralna banka Crne Gore, prema kursevima koje je utvrdila Evropska centralna banka na dan 01.01.2002. godine (Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova, „Sl. list CG“ br. 27/11).


Za otkup valuta eurozone Centralna banka naplaćuje naknadu u visini utvrđenoj Odlukom o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore(„Sl. list CG“ br. 29/11, 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17, 24/18, 109/21).


Tabela neopozivih kurseva razmjene za EURO

zemlja
valuta
kurs

njemačka marka

1,95583

belgijski franak

40,3399

španska peseta

166,386

francuski franak

6,55957

irska funta

0,787564

italijanska lira

1936,27

holandski gulden

2,20371

austrijski šiling

13,7603

portugalski escudo

200,482

finska marka

5,94573

grčka drahma

340,750

 

luksemburški franak 

40,33990


Za više informacija o kursevima razmjene posjetite odgovarajuće internet stranice centralnih banaka. Spisak svih sajtova centralnih banaka možete naći na adresi http://www.bis.org/cbanks.htm.