Centralni registar transakcionih računa pravnih lica i preduzetnika


Centralni registar transakcionih računa je jedinstvena informaciona baza podataka o transakcionim računima za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija i njihovim vlasnicima, koji vodi Centralna banka Crne Gore.


Centralna banka ažurira podatke u Centralnom registru transakcionih računa podacima koje dostave banke, u skladu sa Odlukom o Centralnom registru transakcionih računa („Sl. list Crne Gore“ br. 47/23).


Podaci iz Centralnog registra transakcionih računa koji se odnose na pravna lica i preduzetnike, objavljuju se na internet stranici Centralne banke Crne Gore.


Broj transakcionog računa i drugi podaci iz Centralnog registra transakcionih računa koji se odnose na fizička lica nijesu javno dostupni osim vlasniku transakcionog računa na njegov zahtjev i drugim licima u skladu sa zakonom.