Foldana Financial DOO Podgorica


sjedište: Cetinjski put 11, PC 1, VII sprat, The Capital Plaza, Podgorica

dozvola za rad: 0101-10647-3/2019 od 16. decembra 2019. godine


Odbor direktora:

  1. ROBERT BALLA
  2. RICHARD NAGY ZSOLT
  3. KRISZTINA SZUCSNE HEGELY


Izvršni direktor: ROBERT BALLA


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

  • poslovi otkupa potraživanja
  • srodni i povezani poslovi sa otkupom potraživanja