Broj i vrsta naloženih supervizorskih mjera


Centralna banka Crne Gore je, postupajući u skladu sa odredbama čl. 271 i 272 Zakona o kreditnim institucijama, tokom 2023. godine zbog utvrđenih nepravilnosti u poslovanju kreditnih institucija preduzela mjere za otklanjanje nepravilnosti u radu, u formi rješenja o nalaganju mjera prema dvije kreditne institucije.