ZIRAAT Bank Montenegro AD Podgorica


sjedište banke: Ulica slobode br. 84, Podgorica
dozvola za rad: O.br. 0101-4014/71-2 od 06. 04. 2015. g.


Nadzorni odbor

 1. KAMIL ONDER
 2. IBRAHIM ZIYA AKBULUT
 3. MEHMET AFSIN KOSE, predsjednik
 4. BULENT YALIM
 5. HUSAMETTIN GULHAN


Upravni odbor 

 1. FATIH YILMAZ, predsjednik
 2. GORAN BAKIĆ
 3. MENSUR MARKIŠIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;
 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja (factoring, forfeting i dr);
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;
 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;
 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - finansijskim derivatima;
 9. depo poslove;
 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja i
 11. iznajmljivanje sefova.


organizacioni djelovi


EKSPOZITURA BAR, Bulevar revolucije 11-B

EKSPOZITURA BUDVA, ulica Mediteranska bb

EKSPOZITURA PODGORICA, Bulevar Ivana Crnojevića br. 101