Zapad banka AD Podgorica


sjedište banke: Moskovska br. 2b/VII, Podgorica
dozvola za rad: O.br. 0101-4014/67-3 od 30. 01. 2015. g.


Odbor direktora

 1. VOLODYMYR KOSTELMAN
 2. VADYM MOROKHOVSKYY, predsjednik Odbora direktora
 3. VALENTYNA GRECHKO
 4. OLEKSANDR KUPERMAN
 5. DEJAN MARINOVIĆ


izvršni direktori

 1. MLADEN RABRENOVIĆ, glavni izvršni direktor
 2. OLEKSANDR KUPERMAN
 3. DMYTRO LIKHOTA


Odbor za reviziju

 1. VADYM RODOMANOV
 2. OLHA KAMENEVA
 3. BOBAN LIČINA


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:


 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;
 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;
 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;
 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - finansijskim derivatima;
 9. depo poslove;
 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja i
 11. iznajmljivanje sefova.


organizacioni djelovi


organizacioni djelovi u zemlji

FILIJALA Podgorica, ul. Moskovska br. 2a

FILIJALA Nikšić, Tržni centar Nikšić, 2 sprat, ulica Novice Cerovića bb, Nikšić

organizacioni djelovi u inostranstvu

 1. Zapad Banka AD
  Predstavništvo u Odesi,
  Ulica Kanatnaya, dom 1-B,
  Ukrajina

 2. Zapad Banka AD
  Predstavništvo u Beču,
  Austrija, Beč,
  Mahlerstrase 12, ulaz 5, kancelarija 453