Lovćen banka AD Podgorica


sjedište banke: Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, Podgorica
dozvola za rad: 0101-4014/58-3 od 28. 05. 2014. g.


Odbor direktora

 1. ANDREAS ZEISLER
 2. ALEKSANDRA POPOVIĆ, predsjednik Odbora direktora
 3. BLAGOTA RADOVIĆ
 4. FRIEDER WOHRMANN
 5. MIRJANA PERENDIJA
 6. ERNST WELTEKE
 7. KLAUS EKKEHARD GLAUBITT


izvršni direktori

 1. VINKO NIKIĆ, glavni izvršni direktor
 2. DRAŠKO TRNINIĆ
 3. DANIELA GOLUBOVIĆ


Odbor za reviziju

 1. ADIS BALOTA
 2. MIRO PEROVIĆ
 3. MIRJANA PERENDIJA


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;
 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;
 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;
 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - valutnim i kamatnim instrumentima;
 9. depo poslove;
 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja i
 11. iznajmljivanje sefova.


organizacioni djelovi


FILIJALA BAR, Bulevar JNA bb
FILIJALA KOTOR, zgrada Lučke kapetanije, Obala maršala Tita br. 584
FILIJALA CETINJE, Njegoševa br. 35
FILIJALA BUDVA, Novi bulevar bb (objekat Anita)
FILIJALA HERCEG NOVI, Stepenište kralja Tvrtka br. 1
FILIJALA NIKŠIĆ, Trg Save Kovačevića bb
FILIJALA PODGORICA, Bulevar Ivana Crnojevića br. 62/2

FILIJALA ROŽAJE, Maršala Tita br. 1, Rožaje

FILIJALA TIVAT, ulica Luke Tomanovića br. 8
FILIJALA ULCINJ, 26. novembra bb, Ulcinj
ŠALTER BUDVA 1, Trg sunca br. 7, Budva
ŠALTER PODGORICA 1 , Bulevar Džordža Vašingtona br. 86, Podgorica

ŠALTER PETNJICA, ulica crnogorsko-turskog prijateljstva bb, Petnjica