Lovćen banka AD Podgorica


sjedište banke: Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, Podgorica
dozvola za rad: 0101-4014/58-3 od 28. 05. 2014. g.


Odbor direktora

 1. ANDREAS ZEISLER
 2. ALEKSANDRA POPOVIĆ, predsjednik Odbora direktora
 3. BLAGOTA RADOVIĆ
 4. FRIEDER WOHRMANN
 5. MIRJANA PERENDIJA
 6. JAN DEWIJNGAERT
 7. KLAUS EKKEHARD GLAUBITT


izvršni direktori

 1. VINKO NIKIĆ, glavni izvršni direktor
 2. DRAŠKO TRNINIĆ
 3. DANIELA GOLUBOVIĆ
 4. EDIN ĆERANIĆ


Odbor za reviziju

 1. ADIS BALOTA
 2. MIRO PEROVIĆ
 3. MIRJANA PERENDIJA


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge vanbilansne obaveze;
 3. kupuje, prodaje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente;
 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;
 6. finansijski lizing;
 7. poslovi sa hartijama od vrijednosti;
 8. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - valutnim i kamatnim instrumentima;
 9. depo poslove;
 10. izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja i
 11. iznajmljivanje sefova.


organizacioni djelovi


FILIJALA BAR, Bulevar JNA bb
FILIJALA KOTOR, ulica Tabačina 10, preko puta tržnog centra Kamelija
FILIJALA CETINJE, Njegoševa br. 35
FILIJALA BUDVA, Mediteranska bb, Budva
FILIJALA HERCEG NOVI, ulica Save Kovačevića br. 4, Herceg Novi
FILIJALA NIKŠIĆ, Trg Save Kovačevića bb
FILIJALA PODGORICA, Bulevar Ivana Crnojevića br. 62/2

FILIJALA PODGORICA 2 - Stari aerodrom, ulica Admirala Zmajevića bb, Podgorica

FILIJALA ROŽAJE, Maršala Tita br. 1, Rožaje

FILIJALA TIVAT, ulica Luke Tomanovića br. 8

FILIJALA ULCINJ, Ulica Majke Tereze bb, Ulcinj

FILIJALA MOJKOVAC, ulica Mališe Damjanovića bb, Mojkovac
ŠALTER BUDVA 1, Trg sunca br. 7, Budva
ŠALTER PODGORICA 1, Bulevar Džordža Vašingtona br. 86, Podgorica

ŠALTER PETNJICA, ulica crnogorsko-turskog prijateljstva bb, Petnjica