Addiko Bank AD Podgorica


sjedište banke: Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, The Capital Plaza
dozvola za rad: 0101-377/17-6 od 29. 12. 2005. g.


Odbor direktora

 1. JOHANNES PROKSCH, predsjednik Odbora direktora
 2. HENNING GIESECKE
 3. BELMA SEKAVIĆ BANDIĆ
 4. ZORAN VOJNOVIĆ
 5. IVAN  JANDRIĆ


izvršni direktori

 1. CHRISTOPH SCHOEN, glavni izvršni direktor
 2. MILOŠ MIKETIĆ
 3. RADE BAJIĆ


Odbor za reviziju

 1. ANDREJ TREVEN
 2. ZORAN VOJNOVIĆ
 3. ANDREA CASTELLARIN


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:

 1. prima depozite i druga sredstva fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava, u cjelini ili djelimično, za svoj račun;
 2. izdaje garancije i preuzima druge obaveze;
 3. kupuje i naplaćuje potraživanja;
 4. izdaje, obrađuje i evidentira platne instrumente (uključujući kreditne kartice,
  putne i bankarske čekove);
 5. platni promet u zemlji i sa inostranstvom;
 6. trguje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenata:
  - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
  - valutnim i kamatnim instrumentima;
 7. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;
 8. depo poslove


Poslovi koji se obavljaju na osnovu odobrenja Centralne banke:

 1. poslovi zastupanja u osiguranju – br.rj. 0102-1917/4 od 23. 04. 2014. g.


organizacioni djelovi


EKSPOZITURA Herceg Novi, Njegoševa br. 20
EKSPOZITURA Nikšić , Trg slobode br. 29
EKSPOZITURA Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 37
EKSPOZITURA Podgorica, Hecegovačka br. 56
EKSPOZITURA Podgorica, Bulevar Save Kovačevića br. 74
EKSPOZITURA Bijelo Polje, Ul. slobode  bb
EKSPOZITURA Bar, Maršala Tita br. 3
EKSPOZITURA Pljevlja, Trg Đorđija Peruničića bb
EKSPOZITURA Budva , 22.novembra 2A
EKSPOZITURA Kotor, Partizanski put br. 570, Tabačina, Kotor
EKSPOZITURA Tivat, Druge dalmatinske br. 3

ŠALTER Herceg Novi, Sutorina bb