Savjetodavni odbor


Savjet Centralne banke for­mi­rao je Savjetodavni odbor, kao stal­no ti­je­lo Sa­vje­ta. 


Savjetodavni odbor daje preporuke Savjetu u vezi sa politikama i drugim aktima o kojima odlučuje, odnosno, koje donosi Savjet.


Bliži djelokrug rada Savjetodavnog odbora uređen je aktom Savjeta Centralne banke. 


Savjetodavni odbor: 


Ljubiša Krgović, predsjednik

Miomir Ćirović, član

Đorđe Jevtić, član