„Novac kao nakit“


Stalnom postavkom „Novac kao nakitˮ prikazana je upotreba kovanog novca nakon gubljenja platežne moći. Osim primarnog – platežnog, novac je u prošlosti imao i funkciju ukrasa. Izrada nakita od novca na našem prostoru počinje nakon osmanskog osvajanja. Od kovanica su pravljene ogrlice, đerdani, naušnice, ukrašavani su prsluci i pojasevi. Vremenom je ovaj nakit postao i ukras na svečanoj i svadbenoj odjeći.


U izloženom nakitu, koji datira pretežno iz XIX i spočetka XX vijeka, najzastupljenije su turske kovanice, ali među izloženim ogrlicama, đerdanima, naušnicama, prstenjem, ukosnicama i privjescima, ima i onih koje sadrže crnogorski, austrijski, francuski, ruski i srpski novac. Nakit napravljen od austrougarskog novca izrađivan je na primorju, dok je u unutrašnjosti zemlje preovladavao nakit sa osmanskim novcem.


U Muzeju novca prikazani su i reprezentativni komadi nakita, od kojih poseban značaj ima đerdan od crnogorskih para.