Uspješno realizovana praksa za studente Ekonomskog fakulteta u Podgorici


01/06/2018

Trinaest studenata četvrte godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, sa smjera Javni sektor i ekonomska politika, uspješno su završili praksu u Centralnoj banci Crne Gore, koja je trajala od 28. maja do 01. juna ove godine.


Tokom petodnevne prakse, studenti su bili u prilici da se bolje upoznaju sa funkcionisanjem CBCG, kroz predavanja i prezentacije na brojne interesantne teme, poput monetarne statistike, kretanja u platnom bilansu u Crnoj Gori, kontrole bankarskog sistema, trezorskog poslovanja, instrumenata monetarne politike, međunarodnih rezervi CBCG, procesa aukcije državnih zapisa i dr, koja su za njih bila organizovana.


Osim zanimljivih predavanja i prezentacija, za studente je bio organizovan obilazak radnih prostorija, radi upoznavanja sa zaposlenima i praktičnim radom u Centralnoj banci.


Organizacijom ovakvih vidova obuka, CBCG nastoji da pruži doprinos poboljšanju finansijske pismenosti mladih i da podršku unapređenju njihovih znanja i vještina koja će im biti od koristi za budući profesionalni razvoj.