Platni bilans


Platni bilans Crne Gore je statistički izvještaj koji sistematski objedinjava, za određeni vremenski period, ekonomske transakcije između rezidenata i nerezidenata. Prema Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23), Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“ br. 18/12 i 047/19) i Zakonu o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom („Sl. list Republike Crne Gore“ br. 45/05 i „Sl. list Crne Gore“ br. 62/08, 40/11, 62/13, 70/17), Centralna banka izrađuje statistiku platnog bilansa Crne Gore. Na osnovu navedenih zakona, Odluke o statističkim podacima koji se dostavljaju Centralnoj banci za potrebe sastavljanja platnog bilansa Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 61/12 i 24/18) i Odluke o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima („Sl. list Crne Gore“ br. 8/17 i 18/19), vrši se prikupljanje i kompilacija podataka neophodnih za izradu platnog bilansa. Podaci se objavljuju kvartalno u eurima.


Platni bilans Crne Gore se kompilira u skladu sa novom metodologijom Međunarodnog monetarnog fonda koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije BPM6 (Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th edition, IMF, 2009) i regulativom EU u oblasti platnog bilansa.


NAPOMENA: Od juna 2014, podaci platnog bilansa za period od 2010. godine kompiliraju se u skladu sa novom metodologijom MMF-a BPM6. U skladu sa primjenom novog statističkog standarda promijenjena je standardna prezentacijska šema platnog bilansa, kao i prezentacija finansijskog računa koji je prikazan po principu neto povećanja aktive i neto povećanja obaveza. Podaci za period prije 2010, do revizije u skladu sa novom metodologijom, biće publikovani prema metodologiji sadržanoj u Priručniku za sastavljanje platnog bilansa, peto izdanje, 1993 (BPM5).


Platni bilans Crne Gore u skladu sa BPM5 (2005-2009)


Platni bilans Crne Gore u skladu sa BPM6 (2010-2024)


Ažurirano: 10. 07. 2024. g.