Stabilno poslovanje CKB banke od značaja za ukupan bankarski sektor


05/12/2022

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa predstavnicima Nadzornog odbora Crnogorske komercijalne banke - Danielom Gyurisom, predsjednikom i Igorom Noveljićem, članom, i predsjednikom Upravnog odbora ove banke – Tamašom Kamarašijem.

Pohvalivši kvalitet crnogorskog regulatornog okvira koji se odnosi na poslovanje banaka i njegovu usklađenost sa evropskim standardima, predsjednik Gyuris je istakao da CKB ima snažnu podršku matične OTP grupe za dalje jačanje pozicije na crnogorskom bankarskom tržištu. U tom pravcu, planovi za naredni period vezani su za dalje unapređenje poslovanja, prvenstveno kroz investiranje u tehnologiju radi poboljšanja i modernizacije usluga, posebno za sektor stanovništva. 


Sagovornici su konstatovali da je CKB banka uspješno upravljala problemom zloupotrebe službenog položaja od strane dijela zaposlenih, na način što je nadoknađena svaka utvrđena šteta koja je pričinjena klijentima, bez negativnih efekata po stabilnost i poslovne rezultate banke. CKB banka  ispunjava zakonom propisane parametre koji se odnose na likvidnost i kapitalizovanost. 


„Stabilnost poslovanja CKB banke je od posebnog značaja, s obzirom da se radi o sistemski važnoj i, po svim pokazateljima poslovanja, najvećoj banci u Crnoj Gori“, istakao je guverner Žugić. 


Kontinuirana i sadržajna komunikacija CBCG i CKB-a je dobar primjer efikasne saradnje regulatora i poslovne banke, kao i potpune transparentnosti poslovanja, zaključeno je na današnjem sastanku.