Sastanak guvernerke CBCG i ambasadora Rumunije


22/02/2024

Ambasador Rumunije u Crnoj Gori Viorel Ardeleanu posjetio je danas Centralnu banku Crne Gore gdje se sastao sa guvernerkom dr Irenom Radović.


Guvernerka Radović je upoznala ambasadora sa aktuelnim trendovima koji karakterišu finansijski sistem Crne Gore, ističući da su svi parametri bankarskog sektora na agregatnom nivou pozitivni. Guvernerka je istakla i da je MMF, tokom svoje nedavne posjete Crnoj Gori, potvrdio da je bankarski sistem zdrav i stabilan i prepoznao snažan angažman CBCG na planu očuvanja i daljeg jačanja finansijske stabilnosti.


Sagovornici su ocijenili da je saradnja Centralne banke Crne Gore i Narodne banke Rumunije uspješna i plodonosna. Narodna banka Rumunije je jedna od partnerskih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) angažovanih u IPA projektu čiji je korisnik CBCG. Pomenuti projekat usmjeren je na jačanje kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u ESCB. Saradnja nacionalnih banaka Crne Gore i Rumunije ostvaruje se i kroz članstvo u Belgijsko-holandskoj konstituenci u MMF-u.


Razgovarajući o pretpristupnim pregovorima naše zemlje sa Evropskom unijom, ambasador Ardeleanu je naglasio da Rumunija podržava Crnu Goru na polju njenog usaglašavanja sa politikom i praksama EU.


„Vjerujem da, uz punu mobilizaciju raspoloživih kapaciteta i aktivan angažman svih institucija, Crna Gora može ostvariti značajan napredak na EU putu u kratkom vremenskom periodu, u čemu imate našu punu podršku“, saopštio je ambasador Ardeleanu. Ambasador je posebno naglasio da CBCG, kao institucija koja rukovodi pregovaračkim poglavljima 4, 9 i 17 i aktivno učestvuje u radu više radnih grupa za ostala poglavlja, ima veoma važnu ulogu u ovom procesu.


Guvernerka je zahvalila ambasadoru na spremnosti da rumunske institucije podijele sa Crnom Gorom svoja iskustva i izrazila očekivanje da će saradnja centralnih banaka Crne Gore i Rumunije dati poseban pečat procesu pretpristupnih pregovora.