Sastanak guvernera CBCG i budućeg ambasadora Crne Gore u Kraljevini Belgiji


15/01/2020

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa Ivanom Lekovićem, budućim ambasadorom Crne Gore u Kraljevini Belgiji. Sastanak je organizovan u cilju priprema gdina Lekovića za stupanje na dužnost ambasadora Crne Gore u Kraljevini Belgiji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Briselu.

Sagovornici su razgovarali o mogućnostima za produbljivanje ekonomske saradnje Crne Gore i Kraljevine Belgije. 


Guverner Žugić je istakao da je ekonomska saradnja Crne Gore i Kraljevine Belgije u stalnom rastu, ne samo u oblasti robne razmjene, nego i u oblasti investicija, te da je posebno značajan stalni rast  razmjene u oblasti usluga gdje Crna Gora bilježi suficit.


Sagovornici su se saglasili da Crna Gora ima potencijal za dalji razvoj i proširenje ekonomske saradnje sa Kraljevinom Belgijom, posebno u oblasti investicija. Belgijski investitori su zainteresovani za resurse koje Crna Gora posjeduje i  koje treba valorizovati u narednom periodu, što može biti dobar osnov za dalje intenziviranje i unapređenje ekonomske saradnje između dvije zemlje.


Guverner je, u osvrtu na aktivnosti Centralne banke Crne Gore, ukazao da Centralna banka Crne Gore, kao članica Belgijsko-holandske konstituence imablisku i razvijenu saradnju sa Narodnom bankom Belgije, kako na međunarodnom tako i na evropskom nivou. Pored ekspertskih posjeta, seminara i radionica, saradnja sa Narodnom bankom Belgije se ogleda i u posebnim studijskim posjetama koje se, u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta, dizajniraju na osnovu specifičnih potreba i prioriteta Centralne banke.