Održana sjednica Savjeta CBCG


30/06/2021

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 99. sjednicu kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.


Savjet je danas usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za april 2021. godine, u kojem je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke sprovedene u aprilu 2021. godine realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada ove institucije.


Savjet je usvojio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac. Izmjene važeće odluke odnose se, u prvom redu, na dopunu pomenutih registara detaljnijim podacima, a sve u cilju unapređenja njihovog kvaliteta i harmonizacije sa dobrom EU praksom. Takođe se izmjenama vrši usaglašavanje sa novim Zakonom o privrednim društvima i stvaraju preduslovi za unapređenje transparentnosti podataka o platnim i institucijama za elektronski novac.

Na osnovu Izvještaja o kreditnoj aktivnosti za prvi kvartal 2021. godine, koga je danas razmatrao Savjet CBCG, zaključeno je da su tokom pomenutog perioda, u odnosu na posljednji kvartal 2020, pooštreni kreditni standardi prilikom odobravanja kredita privredi, kao i stanovništvu, i to prvenstveno radi negativnog uticaja složene ekonomske situacije izazvane pandemijom koronavirusa na percepciju rizika.


Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz svoje nadležnosti.