Od 28. maja u opticaju nove novčanice od 100 i 200 eura


27/05/2019

Centralne banke Eurosistema će u utorak, 28. maja 2019. godine, pustiti u opticaj nove novčanice u apoenima od 100 i 200 eura iz serije Evropa. Nove novčanice iz ove serije se, tokom nekoliko godina, uvode postupno, od manjih prema većim vrijednostima, pa su tako prethodno uvedene novčanice ove serije u apoenima od 5, 10, 20 i 50 eura. 


Izgled novih novčanica je osvježen i u njih su ugrađena nova i poboljšana zaštitna obilježja (hologram sa satelitima i unaprijeđena smaragdna brojka), te je povećana zaštita od njihovog falsifikovanja. Osim zaštitnih obilježja za javnost, nove novčanice sadrže i nova, poboljšana obilježja za provjeru autentičnosti uređajima. 


Napominjemo da novčanice iz prve serije ostaju sredstvo plaćanja i da su u opticaju do daljnjeg. 


U prilogu dostavljamo fotografije novih novčanica sa objašnjenjem u vezi sa izmijenjenim detaljima.