Guverner Žugić se sastao sa predstavnicima Savezne banke Njemačke


15/11/2022

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa predstavnicima Savezne banke Njemačke – direktorom Centra za međunarodni dijalog Martinom Dinkelborgom i koordinatorom za IPA projekte Piterom Špikom. Tema sastanka je bila nastavak saradnje Centralne banke Crne Gore i Savezne banke Njemačke, posebno u domenu realizacije bilateralnih programa dvije institucije i implementacije zajedničkog Programa jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana, sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka, koji se finansira iz EU fondova.

Guverner Žugić je zahvalio na saradnji i podršci koju Savezna banka Njemačke Centralnoj banci Crne Gore pruža već pune dvije decenije, navodeći da je podrška ove institucije za CBCG bila posebno značajna u vrijeme pandemije izazvane korona virusom, kao i u projektima koji za cilj imaju jačanje kapaciteta CBCG i usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa regulativom EU. 


„Saradnja sa Saveznom bankom Njemačke, prvenstveno u realizaciji međunarodnih i bilateralnih projekata veoma je važna za Centralnu banku Crne Gore. Kontinuirana podrška koju Deutche Bundesbank pruža CBCG posebno je značajna kada je riječ o projektima koje Centralna banka sprovodi na putu ka članstvu u EU, poput implementacije tvining projekta „Podrška regulaciji finansijskih usluga“ koji je vodila Banka Njemačke, a u sklopu kog je crnogorski supervizorski i regulatorni okvir, prvenstveno kroz usvajanje Zakona o kreditnim institucijama i velikog broja pratećih odluka, usklađen sa pravnom tekovinom EU“, istakao je guverner Žugić. 


Direktor Centra za međunarodni dijalog Savezne banke Njemačke, naveo je da je međunarodna saradnja veoma važan segment poslovanja Savezne banke Njemačke. Dinkelborg je kazao i da će ova institucija nastaviti da podržava CBCG u procesu evropskih intergacija, naročito kroz projekte koje podržava i finansira EU.