Guverner Žugić na sastanku Upravnog odbora CEF-a i konferenciji o zelenim finansijama


22/06/2023

Guverner Žugić učestvovao je na godišnjem sastanku Upravnog odbora Centra za izvrsnost u finansijama (Center of Excellence in Finance – CEF), koji je danas održan u Tirani, Albanija. CEF je međunarodna organizacija sa sjedištem u Ljubljani koja ima misiju da podrži razvoj kapaciteta finansijskog sektora zemalja Jugoistočne Evrope, kroz učenje i obuku.


Na sastanku Odbora, kome su prisustvovali ministri finansija i guverneri iz zemalja članica CEF-a, usvojen je godišnji izvještaj ove organizacije za 2022. godinu i razmatrani su planovi za naredni dvogodišnji period, a koji se odnose na buduće programe obuka i usavršavanja. 


Godišnjem sastanku Upravnog odbora CEF-a prethodila je konferencija na visokom nivou o zelenim finansijama u Jugoistočnoj Evropi koja je okupila veliki broj učesnika iz svijeta bankarstva i finansija. 


Konferencija je bila prilika da ministri finansija, guverneri centralnih banaka i drugi visoki predstavnici institucija koje se bave bankarskom regulativom i supervizijom iz zemalja Jugoistočne Evrope razgovaraju o do sada postignutim rezultatima na planu zelenih finansija i razmijene mišljenja o izazovima u ovoj oblasti. 


Predstavljajući iskustva CBCG ovu temu, guverner Žugić je istakao da je opredjeljenje ove institucije vođenje aktivne politike usmjerene na jačanje otpornosti finansijskog sistema na izazove klimatskih promjena, u skladu sa svojim nadležnostima, raspoloživim instrumentima i resursima. „Planovi CBCG za naredni period odnose se na podsticanje aktivnog dijaloga sa bankama, uključivanje klimatskih i ekoloških rizika u supervizorska očekivanja i implementaciju makroprudencijalnih i supervizorskih klimatskih stres testova“, saopštio je Žugić.