CBCG posvećena zaštiti prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga


27/09/2022

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa predstavnicima Ekspertske misije EU za Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja Vitomirom Fisterom i Markom Baretićem. 

Guverner Žugić upoznao je sagovornike sa trenutnim stanjem u bankarskom sektoru i saopštio da je bankarski sistem stabilan, a ključni bankarski parametri na rekordnim nivoima. Takođe, informisao ih je i o aktivnostima Centralne banke Crne Gore u oblasti zaštite prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga, ističući da je to jedna od ključnih kontrolnih funkcija Centralne banke Crne Gore, te da je u prethodnom periodu CBCG preduzela niz aktivnosti kako bi organizaciono i kadrovski osnažila resurse u toj oblasti.


“Najskoriji dobar primjer prakse Centralne banke u tom smislu je i preventivna intervencija CBCG i zahtjev da banke pripreme programe zaštite klijenata koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom. Kroz ove programe, korisnici kredita biće na jasan i nedvosmislen način upozoreni na sve rizike koji proizilaze iz promjenjivosti kamatnih stopa. Prije zaključivanja ugovora o kreditu sa varijabilnom kamatnom stopom, banke će upoznati klijente sa posljedicama eventualnog daljeg rasta EURIBOR-a, pa će oni biti u prilici da procijene da li je predloženi ugovor o kreditu prilagođen njihovim potrebama i finansijskom stanju”, rekao je guverner Žugić.


Eksperti EU su naveli da je cilj Misije sveobuhvatna ocjena nivoa spremnosti Crne Gore u pogledu ispunjavanja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovaračkog Poglavlja 28. 


„Svrha ekspertske misije je sveobuhvatna ocjena trenutnog stanja sistema zaštite potrošača i njegovog funkcionisanja, kako bi se pristupilo procjeni adekvatnosti administrativnih struktura i kapaciteta za pravilnu implementaciju zakonodavstva do momenta pristupanja EU“, naveli su eksperti EU.