CBCG i HNB započele saradnju u oblasti platnog prometa


12/12/2023

Centralna banka Crne Gore započela je bilateralne aktivnosti u oblasti platnog prometa sa ekspertima Hrvatske narodne banke (HNB), u okviru druge faze IPA regionalnog projekta „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“. 


Ova aktivnost sprovešće se kroz tri misije, koje su namijenjene unapređivanju stručnih kapaciteta Centralne banke Crne Gore u dijelu nadzora i primjene propisa u oblasti platnog prometa.  


Prva misija sprovedena je u sklopu posjete eksperata HNB-a Centralnoj banci Crne Gore, u periodu od 12.12-14.12.2023.godine. U toku ove misije, između ostalog, predstavnici HNB-a prenijeli su svoja iskustva u organizaciji platnog prometa i pojasnili strukturu tržišta platnih usluga, te razmatrali i pitanja primjene PSD2 direktive, praktične primjeri tržišnih modela pružalaca platnih usluga, pristup kod posredne i neposredne kontrole pružanja platrnih usluga, prikupljanje statističkih podataka,rješavanje pritužbi korisnika platnih usluga i druge teme od značaja za aktivnosti Sektora za platni promet.


Imajući u vidu kontinuirane promjene u regulativi pružanja platnih usluga u EU i potrebu stalnog unapređivanja internih kapaciteta, ovakav vid saradnje omogućiće adekvatniju primjenu regulative iz oblasti platnog prometa u Crnoj Gori, unapređenje standarda supervizije u skladu sa standardima koji se primjenjuju u državama članicama EU i sveobuhvatniju perspektivu za sprovođenje daljih aktivnosti koje Centralna banka preduzima u oblasti platnog prometa i pružanja platnih usluga.