CBCG će pomoći oporavku park šume Gorica


05/08/2021

Centralna banka Crne Gore daće svoj doprinos oporavku park šume Gorica kroz donaciju sadnica i učešće u akciji pošumljavanja koja je najavljena od strane Glavnog grada. Napominjemo da ćemo sve aktivnosti u ovom pravcu uskladiti sa sanacioniom planom koji je u pripremi, kao i sa smjernicama Glavnog grada.


Pružanje podrške ovoj inicijativi je izraz želje svih zaposlenih CBCG da Gorica ponovo bude zelena oaza našeg grada. Takođe želimo da ukažemo na nužnost savjesnog ponašanja i da podsjetimo na važnost zdravih i zelenih šuma koje doprinose kvalitetu života naših i svih budućih generacija.