Zelenom tranzicijom do održive i uspješne ekonomije


29/03/2024

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sastala se sa Biljanom Braithwaite, izvršnom direktoricom kompanije Sustineri Partners i osnivačicom ESG Adria Samita. Ovaj samit predstavlja regionalnu platformu za dijalog o aktuelnim globalnim i regionalnim pitanjima održivosti i trendovima na najvišem nivou.

Ovogodišnji, drugi po redu ESG Adria Samit održaće se u Tivtu od 24. do 26. aprila 2024. godine i okupiće poslovne lidere, predstavnike vlada, međunarodnih organizacija i civilnog društva, kao i stručnjake za održivost iz Adria regiona i šire. Samit će biti prilika za dijalog o novim rješenjima, inicijativama i investicijama koje mogu pomoći da se ubrza implementacija ESG agende u zemljama regiona. 


Guvernerka Radović i gospođa Braithwaite razgovarale su o važnosti ovog događaja za promovisanje ESG standarda i osnaživanje javnog i privatnog sektora da u svom radu daju prioritet održivosti. 


Sagovornice su istakle važnost zelene tranzicije u finansijskom sektoru i saglasile se u ocjeni da će banke koje u ovom segmentu budu proaktivne osigurati konkurentsku prednost na tržištu, a time i uspješnije poslovanje.


Guvernerka Radović je saopštila da je CBCG zainteresovana da bude dio regionalnih i međunarodnih inicijativa na planu zelene tranzicije, koje će značiti razmjenu iskustava i najboljih praksi i doprinijeti bržoj tranziciji ka održivoj ekonomiji.