Započet projekat „Detekcija zloupotrebe bankovnih kartica metodama vještačke inteligencije“


05/07/2022

Današnjim sastankom guvernera Centralne banke Crne Gore dr Radoja Žugića i dekana Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Saše Mujovića ozvaničen je početak projekta „Detekcija zloupotrebe bankovnih kartica metodama vještačke inteligencije“.

Riječ je o projektu u okviru koga će biti razvijen pristup za detekciju zloupotreba u transakcijama bankovnim karticama, zasnovan na tehnikama vještačke inteligencije. Praktična primjena ovog pristupa u postojećim sistemima pružalaca platnih usluga, kao i u budućem sistemu instant plaćanja, smanjiće rizik zloupotrebe bankovnih kartica i podići stepen zaštite njihovih korisnika. 


Guverner Žugić je istakao da su ciljevi ovog projekta i saradnje sa Elektrotehničkim fakultetom višestruki. „Kao prvo, želimo da doprinesemo sigurnijem i efikasnijem funkcionisanju platnih sistema u Crnoj Gori i pružimo podršku sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i razvoju domaće ekspertize u oblasti finansijskih tehnologija. Istovremeno, želimo da damo podsticaj naučno-istraživačkom radu i razvoju praktičnog znanja u funkciji rješavanja konkretnih problema u ekonomiji, a posebno u realnom sektoru“, istakao je guverner.


Dekan Elektrotehničkog fakulteta Saša Mujović je izrazio zadovoljstvo zbog buduće saradnje, ističući da je Centralna banka Crne Gore „izuzetno moderna institucija koja prati savremene trendove i prepoznaje značaj nauke za prosperitet društva u cjelini“. 


Predviđeno je da projekat traje dvije godine, nakon čega će razvijeni pristup za detekciju zloupotreba u kartičnim transkacijama biti stavljen na raspolaganje svim zainteresovanim stranama.