Susret guvernera Centralne banke Crne Gore sa ambasadorima Kraljevine Belgije i Kraljevine Holandije


16/12/2021

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa ambasadorima Kraljevine Belgije i Kraljevine Holandije Kunom Adamom (Koen Adam) i Joustom Reintjesom (Joost Reintjes).


Guverner je predstavio ambasadorima ekonomsku situaciju u zemlji, sa posebnim fokusom na bankarski sektor. „Za nama je uspješna godina, u kojoj je stabilnost bankarskog sektora osnažena, što potvrđuju indikatori poslovanja banaka, koje karakterišu pozitivni trendovi“, istakao je guverner i dodao da je likvidna aktiva banaka na kraju novembra ove godine porasla za 46% u odnosu na kraj 2020. godine, dok su depoziti, u istom vremenskom intervalu, ostvarili rast od 24%. Banke su, kroz intenzivnu kreditnu aktivnost, doprinijele oporavku ekonomije.


Tokom sastanka, guverner je zahvalio ambasadorima na podršci koju Banka Belgije i Banka Holandije pružaju Centralnoj banci Crne Gore kroz brojne projekte, poput regionalnog projekta ESCB-a pod nazivom „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“, koji je otpočeo u martu 2019. godine. Takođe, Banka Holandije je bila jedan od partnera u tvining projektu „Podrška regulaciji finansijskih usluga“ koji je završen u julu 2020. godine, a čiji je glavni cilj bio obezbjeđivanje stabilnijih, održivijih i efikasnijih finansijskih usluga, koje su u skladu sa najboljim EU praksama, a sve u cilju pružanja podrške razvoju privatnog sektora i jačanju konkurentnosti ekonomije. 


Oba ambasadora su izrazila spremnost da kroz svoje angažovanje i blisku saradnju sa crnogorskim institucijama, doprinesu otvaranju perspektiva za ulaganja belgijskih i holandskih investitora u Crnu Goru.