Savjet CBCG donio prvi set podzakonskih akata neophodnih za primjenu zakona o kreditnim institucijama i o sanaciji kreditnih institucija


01/12/2020

Centralna banka Crne Gore i Savjet Centralne banke Crne Gore, koji je u stalnom zasijedanju, predano rade na pripremi i usvajanju podzakonskih akata kojima se stvaraju pretpostavke za primjenu Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji kreditnih institucija.


Na sjednicama održanim 27. novembra i 1. decembra tekuće godine, Savjet Centralne banke Crne Gore razmotrio je i donio 8 podzakonskih akata, odnosno odluka, i to: o sistemu upravljanja u kreditnoj instituciji, o bližim uslovima i kriterijumima za procjenu primjerenosti članova organa upravljanja i nosilaca ključnih funkcija u kreditnoj instituciji, o bližoj sadržini planova sanacije kreditnih institucija i planova sanacije za grupu, o obavještenjima u vezi sa sanacijom kreditne institucije, o bližim uslovima pod kojima se kreditnoj instituciji može odložiti plaćanje vanrednih doprinosa sanacionom fondu, o bližoj sadržini plana reorganizacije poslovanja kreditne institucije u sanaciji i načinu izvještavanja o sprovođenju tog plana, o minimalnom popisu usluga, prostora i opreme potrebnih za efikasno obavljanje poslova prenesenih sa kreditne institucije u sanaciji na društvo primaoca i o metodologijama i kriterijumima za utvrđivanje iznosa obaveza koje proizilaze iz derivata.


Da bi se obezbijedili svi uslovi za primjenu pomenutih zakona, planirano je da Savjet CBCG, do kraja godine, donese i preostalih tridesetak odluka.