Sastanak sa šefom Delegacije EU


29/01/2019

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Aivom Oravom.


Guverner Žugić informisao je ambasadora Orava o aktuelnoj situaciji u finansijskom sistemu. Istakao je da bankarski sistem karakteriše stabilnost i sigurnost, kao i rast svih ključnih indikatora poslovanja - kreditne aktivnosti, depozita i aktive.


Na sastanku je bilo riječi i o aktivnostima koje CBCG preduzima po pitanju rješavanja situacije u Atlas i IBM banci. "Juče započeta isplata garantovanih depozita odvija se efikasno i u skladu sa zakonskim procedurama", saopštio je guverner i dodao da posebno ohrabruje cinjenica da se veliki broj deponenata odlučuje da povraćeni novac opet položi na štednju. “Ovo je potvrda da je očuvano povjerenje u bankarski sistem i da situacija u pomenutim bankama nije imala negativne uticaje na sistem”, rekao je Žugić.


Guverner je prezentovao ambasadoru Oravu aktivnosti koje CBCG preduzima na planu unapređenja regulatornog okvira i snaženja kadrovskih kapaciteta, posebno u segmentu supervizije i platnog prometa.
 
Ambasador Orav se zahvalio na prezentovanim informacijama, konstatujući da je Centralna banka izuzetno važan učesnik u procesu pristupnih pregovora.