Sastanak guvernera Žugića sa predstavnicima CKB-a


04/06/2020

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa glavnim izvršnim direktorom Crnogorske komercijalne banke Palom Kovačem. 

Na sastanku je razgovarano o uticaju pandemije COVID – 19 virusa na poslovanje bankarskog sistema, kao i o aktivnostima koje CKB banka sprovodi u pravcu spajanja sa Podgoričkom bankom, čiji je stoprocentni vlasnik. 


Guverner Žugić i gdin Kovač su se saglasili da je bankarski sektor adekvatno odgovorio na krizu, obezbijedivši podršku fizičkim i pravnim licima čije je finansijsko stanje, usljed uticaja pandemije COVID – 19 virusa, bilo ugroženo. Konstatovano je i da je CBCG, u ambijentu povećane neizvjesnosti koji je uzrokovala pandemija, pažljivo i oprezno definisala mjere podrške, sagledavajući sve rizike po bankarski sektor, a posebno rizik likvidnosti. Kao rezultat ovakvog djelovanja, bankarski sektor je očuvao stabilnost i likvidnost, a privredi i građanima je olakšano suočavanje sa negativnim posljedicama krize. 


Na sastanku je saopšteno i da je nivo depozita CKB banke veći nego u istom periodu prošle godine i konstatovano da je upravljanje rizikom likvidnosti olakšano svim bankama koje imaju podršku svojih matičnih banaka iz inostranstva. 


Guverner Žugić je istakao važnost sistemske podrške banaka realnom sektoru, a koja je posebno značajna za preduzeća u oblasti turizma, kao i za projekte čiji su nosioci mikro, mala i srednja preduzeća.


Direktor CKB-a je saopštio da banka aktivno sprovodi ranije utvrđene mjere i planove za spajanje sa Podgoričkom bankom.


Na sastanku je dogovoren nastavak koordinacije i komunikacije na planu budućih aktivnosti.