Sastanak guvernera Žugića sa konsultantom EBRD-a za osnivanje Kreditno - garantnog fonda


22/11/2021

Guverner dr Radoje Žugić, sastao se sa Majklom Goldom, generalnim direktorom međunarodne konsultantske kuće Crimson Capital, koju je Evropska banka za obnovu i razvoj angažovala kao konsultanta u sklopu projekta osnivanja Kreditno-garantnog fonda u Crnoj Gori.

Guverner Žugić je kazao da je u toku priprema Zakona o kreditno-garantnom fondu, u kojoj učestvuju i predstavnici Centralne banke Crne Gore.


“Smatramo da je osnivanje Kreditno-garantnog fonda veoma važno za našu ekonomiju, posebno imajući u vidu činjenicu da najveći broj zaposlenih u Crnoj Gori radi u srednjim, malim i mikro preduzećima. Osnivanje Kreditno-garantnog fonda će doprinijeti i povećanju BDP-a u budućnosti, što je i naš cilj”, kazao je Žugić.


Kreditno-garantni fond, trebalo bi da omogući finansijsku podršku razvoju i jačanju preduzeća, kako bi komercijalne banke mogle da smanje rizik, kreiraju i ponude povoljnije kreditne linije, te da se umanji nivo kamatnih stopa.


Gdin Majkl Gold rekao je da je cilj da se u Crnoj Gori kreira nezavisan, dugoročno održiv garantni fond, na bazi iskustva najboljih praksi iz cijelog svijeta, kako bi se poboljšao pristup finansiranju preduzeća i preduzetnika u oblasti poljoprivrede, turizma, IT industrije i ostalih važnih oblasti, kao i onih čije je poslovanje pogođeno COVID krizom. 


„Kreditno garantni fond se osniva da bude od koristi preduzećima i preduzetnicima koja nemaju puno iskustva u dobijanju kredita, nemaju dovoljno imovine da ponude kao kolateral ili na neki drugi način imaju otežan pristup finansiranju. Tu na scenu stupa kreditno-garantni fond koji pruža djelimičnu garanciju za pokrivanje kreditnog rizika, što bankama olakšava dalje odlučivanje“, kazao je Gold.