Sastanak guvernera Žugića i šefa kancelarije EBRD u Crnoj Gori: Potencijal i potreba za intenziviranjem saradnje


27/10/2020

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, Japom Sprejom.


Guverner Žugić je upoznao gospodina Spreja sa efektima mjera koje je CBCG sprovodila na planu očuvanja finansijske stabilnosti od početka COVID-19 pandemije, mjera usmjerenih na jačanje funkcije CBCG u obezbjeđenju likvidnosti u slučaju potrebe sistema za brzim izvorima likvidnosti, kao i podrške likvidnosti najugroženijem dijelu stanovništva koji je ostao bez posla ili bio suočen sa smanjenjem zarada, uključujući i podršku u očuvanju likvidnosti pravnih lica, posebno u oblasti turizma i poljoprivrede.


Šef kancelarije EBRD-a je ukazao na snažan partnerski odnos koji EBRD razvija sa institucijama i privatnim sektorom u Crnoj Gori, kao i da EBRD stoji na raspolaganju za produbljivanje saradnje imajući u vidu procijenjeni uticaj pandemije COVID-19 na ekonomiju Crne Gore.


S tim u vezi, na sastanku je razgovarano o mogućnostima i potencijalnim modalitetima saradnje EBRD-a sa Centralnom bankom Crne Gore u oblasti implementacije dijela projekta Procjene kvaliteta aktive (AQR), implementacije instant plaćanja i digitalizacije procesa prinudne naplate, kao ključnih projekta CBCG planiranih za narednu godinu.