SAOPŠTENJE


26/06/2019

Povodom različitih tumačenja umedijima koji se odnose na Centralnu banku Crne Gore i  navodnom prikrivanju podataka o kontroli banaka i kršenju načela transparentnosti, ističemo da CBCG svoje funkcionisanje temelji isključivo na poštovanju zakona i sa ciljem tačnog informisanja javnosti, dajemo sljedeće Saopštenje: 


Izvještaji o kontroli banaka sadrže podatke i informacije koji, saglasno Zakonu o bankama, predstavljaju bankarsku, odnosno poslovnu tajnu, te stoga imaju povjerljiv karakter.  Zakonom o bankama (Član 86) je propisano da Centralna banka ove podatke ne smije učiniti dostupnim trećim licima, osim u izuzetnim slučajevima propisanim zakonom. Takođe,  Zakonom o Centralnoj banci CG (Član 84) propisano je da se tajne informacije i podaci mogu  učiniti dostupnim trećim licima van Centralne banke pod uslovom: da je lice na koje se informacije odnose dalo izričito odobrenje; da predstavlja pružanje pomoći nadležnim organima u sprovođenju zakona i po nalogu suda; da se dostavljaju nezavisnom spoljnjem revizoru Centralne banke; da se ustupaju nadzornim organima stranih banaka i finansijskih institucija i predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija u izvršavanju njihovih dužnosti; da interes Centralne banke u sudskim postupcima i ugovornim odnosima zahtijeva otkrivanje tih informacija i podataka.


Polazeći od navedenog, Centralna banka je zahtjev MANS-a za dostavljanje izvještaja o kontroli odbila, prije svega, zato što bi dostavljanje pomenutog izvještaja o kontroli po tom osnovu bilo suprotno zakonu.


Napominjemo da je ovo pitanje na isti ili sličan način riješeno i u zemljama regiona i Evrope, tj. podaci o kontrolama koje vrši Centralna banka smatraju se tajnim, i kao takvi se ne daju na uvid trećim licima. Primarna svrha ovakvih zakonskih rješenja jeste očuvanje zdrave konkurencije na bankarskom tržištu i, posredno, zaštita stabilnosti ukupnog finansijskog sistema.