Reagovanje CBCG povodom medijskih istupa Predraga Drecuna


11/11/2022

Svojim posljednjim medijskim nastupima, gospodin Drecun ponovo demonstrira zapanjujući nivo elementarnog neznanja za nekog ko se predstavlja ekonomskim analitičarem i, što je još gore, za nekog ko je bio dio menadžmenta u dvijema crnogorskim bankama.

Radi pružanja tačnih informacija javnosti i eliminisanja nedoumica koje u vezi sa ovim pitanjem mogu izazvati paušalne opservacije gospodina Drecuna, ističemo da je način obračuna koeficijenta solventnosti definisan članom 134 Zakona o kreditnim institucijama, koji je u potpunosti usklađen sa relevantnom evropskom regulativom, kojom je implementiran tzv. Bazel III. U skladu sa načinom obračuna koji propisuje pomenuta zakonska odredba, koeficijent solventnosti crnogorskog bankarskog sektora, kao relativni pokazatelj adekvatnosti ukupnog kapitala banaka, na dan 30. 09. 2022. godine iznosi 18,43%, što je skoro dvostruko više od najnižeg zahtijevanog na nivou pojedinačne banke (10,625%), uključujući vrijednost kombinovanog bafera.

U cilju dodatne edukacije gospodina Drecuna, odnos ukupnog kapitala i ukupne aktive, za koji on tvrdi da predstavlja koeficijent solventnosti, predstavlja koeficijent leveridža, odnosno odnos kapitala i pozajmljenih sredstava. Način obračuna navedenog koeficijenta je definisan članom 496 Odluke o adekvatnosti kapitala. Na 30. 09. 2022. godine, koeficijent finansijskog leveridža iznosi 7,76%, što je značajno iznad propisanog minimuma koji iznosi 3%.

Neutemeljenost Drecunovog zaključka da je ostvareni rast depozita u prethodnom periodu isključivo posljedica rasta BDP-a u istom periodu, najbolje dokazuje činjenica da su u periodu od posljednje dvije godine (30. 09. 2020 - 30. 09. 2022) ukupni depoziti porasli u iznosu od skoro 1,7 milijardi EUR, odnosno preko 50%.

Ukazujemo i na činjenicu da tačnost bilansnih pozicija i pokazatelja koje banke dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore potvrđuju i nezavisni eksterni revizori, kroz godišnje izvještaje o izvršenim revizijama, koji su dostupni na veb stranicama pojedinačnih banaka i Centralne banke Crne Gore. Pored navedenog, najbolje nezavisno uvjeravanje o stanju crnogorskog bankarskog sistema je dato kroz rezultate procjene kvaliteta aktive, tzv. AQR-a, koga su, po metodologiji Evropske centralne banke, sprovele nezavisne revizorske kuće, čime je još jednom potvrđena stabilnost i adekvatna kapitalizovanost domaćeg bankarskog sistema.

Na kraju, još jednom ukazujemo da su banke u Crnoj Gori visoko likvidne, dobro kapitalizovane, profitabilne i da svojim potencijalom predstavljaju najbolju garanciju i pretpostavku za dinamičan razvoj crnogorske ekonomije.

Uz dužno uvažavanje gospodina Drecuna, mišljenja smo da su pozvaniji da ocjenu o stanju crnogorskog sistema daju relevatne međunarodne finansijske institucije, kao i naši evropski partneri, koji su u svim svojim izvještajima apsolutno afirmisali stabilnost i otpornost bankarskog sistema i rad Centralne banke Crne Gore u vezi sa navedenim.