Raspisan poziv za učešće na dobrotvornoj aukciji


28/02/2018

Sa namjerom da intenzivira svoje humanitarne aktivnosti, kao i da pruži doprinos razvoju umjetnosti i afirmaciji umjetnika, Centralna banka Crne Gore planira da 11. aprila 2018. godine, na Dan CBCG, organizuje dobrotvornu aukciju umjetničkih radova. S tim ciljem, Muzej novca CBCG raspisao je poziv članovima Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore da prijave radove za prodaju na pomenutoj aukciji. Tekst poziva možete preuzeti ovdje.

U skladu sa utvrđenim pravilima poziva, 50% iznosa prodate umjetnine pripada autoru djela, dok će preostalih 50% biti opredijeljeno za dobrotvorne svrhe.

Rok za prijavu radova za aukciju je 9. mart 2018. godine. Prijave se šalju elektronskim putem, na adresu muzej.novca@cbcg.me. Prijava mora sadržati ime i prezime autora, adresu, kontakt telefon, tehniku kojom je djelo rađeno i dimenzije umjetnine.

Rok za dostavu radova je 4. april 2018. godine. Radovi se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, na adresu Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 6, Podgorica, ili Muzeju novca, na adresu Njegoševa 122, Cetinje.