Počela Radionica za izradu nacionalne strategije za finansijsku edukaciju


06/04/2016

Centralna banka Crne Gore, uz podršku Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju djece i mladih, realizuje Radionicu za izradu nacionalne strategije za finansijsku edukaciju, koja je počela danas u Podgorici. Radionicu je otvorio Izvršni direktor CBCG Radoica Luburić.


''Cilj ove značajne inicijative je okupljanje kreatora monetarne politike regiona, kao i finansijskih institucija i stručnjaka koji se bave pitanjima finansijske edukacije djece i mladih. Osim toga, veoma je važno i njihovo suočavanje sa aktuelnim iskušenjima i izazovima na polju izrade nacionalne strategije finansijske edukacije, kao i finansijskog uključivanja, zapošljavanja i preduzetništva'', rekao je direktor Luburić na otvaranju.

Teme o kojima će biti riječi na trodnevnoj Radionici su međunarodna iskustva u razvoju i implementaciji nacionalnih strategija za finansijsku edukaciju, programi finansijske edukacije za djecu, mlade i društvo u cjelini, prioriteti obrazovnih programa u državama regiona, itd.


Pored predstavnika Centralne banke Crne Gore, Radionici pristustvuju predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva prosvjete, kao i oko dvadeset predstavnika centralnih banaka i finansijskih institucija iz regiona.