Održana sjednica Savjetodavnog odbora CBCG


20/12/2019

Danas je održana sjednica Savjetodavnog odbora Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao Asim Telaćević. Sjednici Savjetodavnog odbora prisustvovali su i članovi Savjeta CBCG.

Glavna tema današnje sjednice odnosila se na Preporuke za ekonomsku politiku u 2020. godini koje CBCG daje Vladi Crne Gore, u cilju pružanja doprinosa podsticanju potencijala rasta i unapređenju ukupne stabilnosti sistema.


Na početku sjednice, guverner Žugić je predstavio članovima Odbora osnovne elemente pripremljenih Preporuka, ističući da su one usmjerene na podsticanje privrednog razvoja i, u krajnjem, unapređenje životnog standarda građana Crne Gore. Takođe, Preporukama su tretirane ranjivosti koje su prisutne u određenim segmentima ekonomije i dati predlozi za njihovo saniranje. 


Članovi Odbora su se saglasili u ocjeni da ekonomska politika Vlade u narednoj godini prvenstveno treba da bude fokusirana na unapređenje konkurentnosti i produktivnosti, širenje ekonomske baze, podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja, smanjenje biznis barijera i sprovođenje strukturnih reformi. Istaknuto je da treba posvetiti posebnu pažnju podsticaju industrijskoj proizvodnji, kao osnovnom izvoru stvaranja nove vrijednosti. Posebno je naglašena potreba nastavka procesa fiskalne konsolidacije sa ciljem smanjenja budžetskog deficita i javnog duga, što će dopriniijeti daljem jačanju održivosti javnih finansija. 


Uzimajući u obzir negativne demografske trendove kojima je Crna Gora, kao i ostatak regiona, izložena, akcentirana je potreba pružanja snažnije podrške obrazovanju, kako akademskom, tako i stručnom. Ovo iz razloga što obrazovanje dugoročno unapređuje konkurentnost kadrova, a time i privrede. Članovi Savjetodavnog odbora složili su se i u ocjeni da su u oblasti statistike, potrebne dublje i višeslojne analize koje bi kreatorima ekonomske politike pomogle da otkriju prave uzroke određenih slabosti u sistemu, a zatim i da definišu adekvatne mjere za njihovo prevazilaženje.


Savjetodavni odbor predstavlja savjetodavno tijelo CBCG, a njegovi članovi su ugledni profesori i bivši guverneri iz regiona, kao i bivši članovi Savjeta CBCG.