Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost


20/02/2024

Sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavala dr Irena Radović, guvernerka Centralne banke i predsjedavajuća Savjetom, prisustvovali su članovi: Novica Vuković, ministar finansija, Željko Drinčić, predsjednik Komisije za tržište kapitala i Marko Ivanović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja. Na poziv guvernerke, sjednici je prisustvovao i direktor Fonda za zaštitu depozita Vojin Vlahović.


Članovi Savjeta su na 67. sjednici razmatrali Informaciju o finansijskoj stabilnosti za četvrti kvartal 2023. godine u kojoj su predstavljeni trendovi i izazovi iz domaćeg i međunarodnog okruženja. Podaci iz ovog dokumenta pokazuju da je rast ostvaren u skoro svim privrednim sektorima, pa se procjenjuje da će realni rast crnogorske ekonomije u 2023. godini iznositi oko 6%. U prethodnoj godini je zabilježeno usporavanje inflacije, pa je godišnja stopa inflacije u decembru bila 4,3%, dok je prosječna stopa inflacije u 2023. godini iznosila 8,6%.


Finansijski sektor je, na agregatnom nivou, u 2023. godini nastavio da bilježi pozitivne trendove. Na godišnjem nivou, kapital banaka je porastao za 22%, depoziti za 4,8%, a krediti za 11,9%. Učešće nekvalitetnih kredita i potraživanja u ukupnim kreditima na kraju 2023. godine iznosilo je 5%, što je 0,04 procentnih poena manje nego na kraju trećeg kvartala 2023. godine, odnosno 0,7 p.p. manje u odnosu na kraj 2022. godine.


Uzevši u obzir posmatrane parametre, Savjet je ocijenio sistemski rizik po finansijsku stabilnost umjerenim i istakao potrebu nastavka pažljivog praćenja pokazatelja stabilnosti finansijskog sistema, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je crnogorska privreda i dalje pod uticajem globalnih geopolitičkih neizvjesnosti.


Na sjednici je iskazana puna posvećenost članova Savjeta procesu pristupanja Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u eurima, odnosno SEPA sistemu. U tom pravcu, CBCG i nadležna ministarstva preduzimaju intenzivne aktivnosti na pripremi aplikacije za pristupanje SEPA sistemu koja će u narednom periodu biti upućena Evropskom savjetu za plaćanja. „Pristupanje SEPA sistemu predstavljalo bi jedan od najjasnijih signala konkretnog približavanja naše zemlje Evropskoj uniji, uz brojne benefite za građane i privredu u vidu pojednostavljenja procesa, unapređenja brzine i smanjenja troškova transakcija“, zaključeno je na sjednici.


Na sjednici je razmatrano i pitanje potencijalne emisije državnih obveznica na domaćem tržištu. Savjet je ovu inicijativu ocijenio pozitivnom, ističući potrebu da Vlada, u kontekstu pogoršanih uslova zaduživanja na međunarodnom finansijskom tržištu, istraži sve potencijalne izvore finansiranja.