Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost


20/09/2019

Danas je održana 47. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao dr Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali i svi ostali članovi Savjeta: Darko Radunović, ministar finansija, Uroš Andrijašević, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja i Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za tržište kapitala. Po pozivu, sjednicama Savjeta prisustvuje Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita.


Na današnjoj sjednici razmatrana je Informacija o stanju finansijske stabilnosti za drugi kvartal 2019. godine, u kojoj je konstatovano da crnogorsku ekonomiju, i tokom 2019. godine, karakterišu pozitivni trendovi, te da su glavni generatori rasta turizam i građevinarstvo. Poboljšanje situacije na tržištu rada ogleda se kroz povećanje prosječnog broja zaposlenih (u julu 2019. godine prosječan broj zaposlenih je bio 8,1% veći u odnosu na jul prošle godine). 


Prema preliminarnim podacima, ukupan neto priliv stranih direktnih investicija za period januar – jul 2019. iznosio je 241,5 miliona eura, što je povećanje od 23% u poređenju sa istim periodom prošle godine.


U prva dva kvartala ove godine rasli su i izvorni prihodi budžeta, pa su, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, iznosili 824 miliona eura, što je za 2,6% više u odnosu na plan. Sa druge stane, budžetski rashodi su, u prvih šest mjeseci ove godine, bili 12,9% niži u odnosu na plan. 


Kada je riječ o stanju u finansijskom sektoru, indikatori stabilnosti i kvaliteta poslovanja na bankarskom, tržištu osiguranja i kapitala bilježe pozitivne tendencije. 


Koeficijent solventnosti na agregatnom nivou iznosio je, na kraju juna 2019. godine, 19,5%. Nastavljen je trend pada nekvalitetnih kredita i kamatnih stopa. 


Na osnovu analize uticaja svih pomenutih faktora na stanje ukupne privredne stabilnosti, sa posebnim akcentom na stabilnost finansijskog sistema, Savjet je zaključio da privredni rast i pozitivni trendovi u fiskalnoj sferi, uz stabilnost bankarskog sektora, doprinose ublažavanju rizika, te da je stabilnost sistema u Crnoj Gori na adekvatnom nivou.


Savjet se upoznao sa materijalom koji je pripremila Komisija za tržište kapitala, pod nazivom Kreiranje regulatornog okvira za finansijske inovacije. Regulatorni okvir za finansijske inovacije, tzv. Sandbox omogućava potencijalnim i postojećim učesnicima na finansijskom tržištu testiranje finansijske inovacije u realnom okruženju pod nadzorom Komisije za tržište kapitala. Na ovaj način se pojednostavljuje sprovođenje finansijskih inovacija na tržištu kapitala, posebno ukoliko je regulacija bilo koje aktivnosti koja se oslanja na finansijske inovacije nedovoljna ili nejasna, a takođe se obezbijeđuje pravovremeno identifikovanje rizika i mogućih nedostataka u pogledu regulacije tržišta kapitala, što Komisiji omogućava da, u okviru svojih nadležnosti, eliminiše ili smanji sve moguće negativne učinke finansijskih inovacija.


Članovi Savjeta su razmatrali i ostala pitanja iz domena svoje nadležnosti.