Održana 65. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost


13/09/2023

Danas je održana 65. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta – Aleksandar Damjanović, ministar finansija i Željko Drinčić, predsjednik Komisije za tržište kapitala.

Na današnjoj sjednici je razmatrana Informacija o finansijskoj stabilnosti za drugi kvartal 2023. godine. Preliminarni podaci MONSTAT-a pokazuju da je u prvom kvartalu ove godine crnogorska ekonomija ostvarila rast od 6,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Prema podacima za prvih šest mjeseci 2023. godine, u poređenju sa istim periodom 2022, industrijska proizvodnja porasla je 4,5%, promet robe u trgovini na malo 21%, broj dolazaka turista 39,5% i broj noćenja 37,2%. Nastavljeno je usporavanje inflacije, pa je godišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u junu iznosila 7,5%, a u julu je dodatno pala na 6,9%.


Izvorni prihodi budžeta u prvoj polovini 2023. godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, bili su viši za 23% u odnosu na planirane, odnosno za 35% u odnosu na uporedni period 2022. godine.


Bankarski sektor karakteriše visok koeficijent adekvatnosti kapitala (20,1% na kraju drugog kvartala ove godine) i smanjeno učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima (5,2% na kraju juna 2023. godine). 


U sektoru osiguranja je, tokom prvih šest mjeseci 2023. godine, zabilježen rast bruto fakturisanih premija od 9,1% u odnosu na isti period prošle godine.


Prema ocjeni Savjeta, sistemski rizik po finansijsku stabilnost se, za sada, može okarakterisati kao umjeren. Članovi Savjeta su istakli da pooštravanje monetarne politike od strane ključnih centralnih banaka ima snažan efekat na međunarodno finansijsko tržište, u smislu pogoršavanja uslova zaduživanja, odnosno povećanja troškova finansiranja. S tim u vezi, veoma je važno da ekonomska politika Crne Gore u bližem narednom periodu bude kreirana na način da odgovori ovim izazovima, naročito kada je riječ o upravljanju javnim dugom i uticaju na rizike u fiskalnoj sferi. 


Na današnjoj sjednici Savjeta dogovoreno je formiranje međuresornog tima koji će pripremiti analizu uticaja koje bi potencijalna emisija državnih obveznica na domaćem tržištu imala na rizike stabilnosti finansijskog sistema.


S obzirom da se približava datum stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu (8. oktobar 2023. godine), predstavnici CBCG upoznali su članove Savjeta sa aktivnostima koje banke preduzimaju na planu obezbjeđivanja uslova za punu implementaciju ovog zakona. S obzirom na status dosadašnjih aktivnosti, sve banke će, u zakonom propisanom roku (8. april 2024. godine), uskladiti svoje poslovanje sa izmijenjenom regulativom i na taj način osigurati njenu efikasnu implementaciju. 


Savjet je podržao inicijativu Komisije za tržište kapitala za organizovanje međunarodne konferencije o ulozi i značaju finansijskog tržišta, za koju se očekuje da će dati doprinos promociji razvoja tržišta kapitala u Crnoj Gori.