Održana 48. sjednica Savjeta CBCG


23/07/2019

Danas je održana četrdeset osma sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore, kojom je predsjedavao guverner dr Radoje Žugić.


Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za maj 2019. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2019. godini. 


Savjet je danas donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama. Predloženim izmjenama odluke vrši se njeno dalje usklađivanje sa relevantim EU propisima i smjernicama Evropskog bankarskog regulatora (EBA). Glavna novina odnosi se na ukidanje kolaterala, čak i prvoklasnog, kao kriterijuma za klasifikovanje kredita. To znači da, ukoliko su ispunjeni ostali uslovi za klasifikovanje kredita u grupu nekvalitetnih kredita, kredit mora biti klasifikovan kao nekvalitetan, bez obzira na vrstu kolaterala kojim je obezbijeđen. Predloženim izmjenama se obezbjeđuje da podaci o nekvalitetnim i restruktuiranim kreditima u bankarskom sistemu u Crnoj Gori budu u potpunosti uporedivi sa podacima država članica EU. 


CBCG pripremila je Informaciju o uvođenju instant plaćanja i daljem razvoju platnih usluga u Cnoj Gori, u kojoj je opisana namjera dalje modernizacije platnog sistema. Razmatrajući ovaj materijal, Savjet je zaključio da je uvođenje instant plaćanja neophodno, radi obezbijeđivanja preduslova za primjenu savremenih tehnoloških inovacija u oblasti platnog prometa, a u cilju povećanja konkurencije, otvaranja tržišta za nove učesnike, smanjenja troškova plaćanja i smanjenja korišćenja gotovine i plaćanja koja se vrše putem platnih kartica. S tim u vezi, Savjet je ocijenio opravdanim da se, uporedo sa izradom radne verzije Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, kojim će se implementirati PSD2 (EU direktiva o platnim uslugama), pristupi sagledavanju svih tehničko-tehnoloških zahtjeva za obezbjeđivanje sigurnog i efikasnog poslovanja novih pružalaca platnih usluga i njihovog obaveznog povezivanja sa bankama, u skladu sa zahtjevima iz pomenute direktive.


Na današnjoj sjednici, usvojen je Makroekonomski izvještaj Centralne banke Crne Gore za I kvartal 2019. godine. Prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, u prvom kvartalu 2019. godine je ostvaren realni rast po stopi od 3%, u odnosu na isti period prethodne godine. Ocijenjeno je da je ova stopa, iako nešto niža u odnosu na rast zabilježen u prošloj godini, što je posljedica visokog baznog efekta u posljednjih šest godina, potvrda nastavka dinamičnog rasta domaće ekonomije. Najznačajniji rast su zabilježili sektori građevinarstva i turizma. Pozitivnim je ocijenjen i trend rast zaposlenosti zabilježen u prvom kvartalu ove godine.


Bankarski sektor je u prvom kvartalu 2019. godine bio stabilan, solventan, profitabilan i visoko likvidan. Nastavljen je trend pada nekvalitetnih kredita i kamatnih stopa.  


Savjet je usvojio i Izvještaj o kretanju cijena za I kvartal 2019. godine, u kome je istaknuto da je inflacija u Crnoj Gori, mjerena potrošačkim cijenama, u martu 2019. godine, u odnosu na decembar 2018. godine, iznosila 0,7%, što je, najvećim dijelom, rezultat rasta cijena u kategorijama hrana i bezalkoholna pića (2,8%) i prevoz (0,8%). U Izvještaju se, dalje, navodi da se tokom 2019. godine očekuje umjerena stopa inflacije. Modelska prognoza ukazuje da će se inflacija, mjerena preko indeksa potrošačkih cijena, u zavisnosti od mjeseca, kretati u intervalu od 0,2% do 2,8%, sa centralnom projekcijom od 1,2%. Ekspertska procjena CBCG je slična modelskoj i ona ukazuje da se u ovoj godini može očekivati inflacija u rasponu od 1% do 2,5%.


Savjet je, na današnjoj sjednici, razmotrio i druga tekuća pitanja iz domena svoje nadležnosti.