Održan sastanak ministra prosvjete i guvernera CBCG


19/05/2017

Danas je održan sastanak ministra prosvjete dr Damira Šehovića i guvernera Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugića.

Tema sastanka odnosila se na pitanje finansijske edukacije mladih, u prvom redu osnovaca, srednjoškolaca i studenata, kao i ranjivih grupa, pa su sagovornici razgovarali o mogućim načinima intenziviranja ovog procesa.

U tom smislu, bilo je riječi o ideji potpisivanja Memoranduma o saradnji između CBCG, Ministrarstva finansija i Ministarstva prosvjete, kojim bi se precizirale aktivnosti i obaveze ovih instutucija, u smislu izrade i implementacije Nacionalne strategije za finansijsku edukaciju i finanijsku inkluziju.


Ministar Šehović izrazio je spremnost da se ideja finansijske edukacije promoviše kroz postojeće nastavne planove i programe u okviru određenih nastavnih jedinica, uz podršku stručnog osoblja CBCG.


Dogovoreno je da u narednom periodu intenzivira saradnja Ministarstva prosvjete i CBCG, u cilju konkretizacije dogovorenih aktivnosti.