Održan sastanak guvernera Žugića sa upravom Ziraat banke


30/10/2019

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa menadžmentom Ziraat banke, koga su predstavljali predsjednica Odbora direktora Burcu Turker, potpredsjednik Odbora direktora Ertan Yilmaz, glavni izvršni direktor Mustafa Senman i izvršni direktor Goran Bakić. 

Predstavnici Ziraat banke upoznali su guvernera sa poslovanjem kompanije i daljim planovima, koji se vezani za jačanje pozicije banke na crnogorskom tržištu. „Veoma nas raduje što svjedočimo snažnom razvoju ekonomskih odnosa Turske i Crne Gore“, istakla je predsjednica Turker i dodala da će se Ziraat banka u narednom periodu fokusirati na intenziviranje poslovanja sa stanovništvom i finansiranja realnog sektora.


Guverner Žugić je saopštio da CBCG podržava prezentovanu namjeru Ziraat banke, posebno ističući potrebu pružanja snažnije podrške domaćim kompanijama koje imaju održive biznis ideje i žele da unaprijede svoju konkurentnost i profitabilnost.


Dogovoren je nastavak komunikacije i saradnje CBCG sa Ziraat bankom, a sve u cilju jačanja sigurnosti i stabilnosti finansijskog sistema Crne Gore, kao i intenziviranja podrške privredi, a time i dinamiziranja ekonomskog rasta.