Održan sastanak guvernera sa menadžmentom Addiko Bank AD Podgorica


11/06/2019

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa predstavnicima Addiko Bank AD Podgorica - glavnim izvršnim direktorom Kristofom Šonom i izvršnim direktorom za poslove upravljanja rizicima i finansije Radom Bajićem.

Na sastanku je bilo riječi o poslovanju Addiko banke i planovima usmjerenim na dalje poboljšanje usluga za klijente i dodatno snaženje tržišne pozicije ove finansijske institucije.


Guverner Žugić je istakao da se indikatori poslovanja Addiko banke u kontinuitetu poboljšavaju i da je banka likvidna, solventna i profitabilna. Rast profita je rezultat povećanih prihoda i racionalizacije troškova, istakao je direktor Šon i najavio proces izlaska grupacije na austrijsku berzu, o čijem napretku će redovno obavještavati CBCG.


Šon je istakao da je, u prethodnom periodu, Addiko Bank AD Podgorica uradila značajan posao na planu smanjenja operativnih rizika, uz istovremene inovacije vezane za kreditne proizvode u domenu rada sa stanovništvom, kao i u segmentu malih i srednjih preduzeća. 


Guverner Žugić je saopštio da je CBCG uradila analizu rizika vezanih za gotovinske neobezbijeđene kredite na nivou sistema i najavio da će uskoro biti definisano rješenje kojim će se limitirati rizičnost navedenih plasmana. Na ovaj način, CBCG kao nadležni regulator proaktivno djeluje u pravcu očuvanja stabilnosti i sugurnosti finansijskog sistema.